Nabór - Numer 2024

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do nowego numeru czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna” (2024).

Tematem przewodnim kolejnego numeru Edukacji Etycznej są wszelkie tematy, problemy i zagadnienia związane z refleksją etyczną, zarówno w ich teoretycznym, jak i w praktycznym kontekście.

Wytyczne publikacyjne: 

Artykuły o objętości nie przekraczającej 40 000 znaków prosimy nadsyłać do 30.09.2024 roku.

Prosimy o zapoznanie się wcześniej z informacjami w zakładce Dla Autorów i przygotowanie tekstu zgodnie z zamieszczonymi tam wytycznymi.

Teksty, przygotowane wedle naszych zaleceń dla autorów, prosimy przesyłać na adres redakcji (edukacjaetyczna@up.krakow.pl) w załączeniu do sekretarza (marcin.lubinski@uken.krakow.pl). Prosimy pamiętać o pliku z metadanymi (ORCID, afiliacja, biogram, streszczenie - wszystko w wersji PL i ANG).

Wszystkie teksty nadesłane do numeru poddane będą podwójnie anonimowej recenzji.

Akceptujemy wyłącznie teksty napisane w języku polskim lub angielskim.

Za publikację artykułu w czasopiśmie Edukacja Etyczna otrzymuje się 40 punktów, czasopismo jest na liście ERIH PLUS.