Numer 2023

Szanowni Państwo, 

Redakcja informuje, iż numer za rok 2023 ukazał się w dniu 11.06.2024
Dziękujemy wszystkim autorom oraz recenzentom za wkład w tworzenie naszego czasopisma. 

Artykuły: 

Krzysztof Wieczorek - Rola spotkania i dialogu w wychowaniu do wartości w perspektywie realizmu krytycznego Margaret Archer

Antoni Szwed - U źródeł prawa naturalnego – uwag kilka

Barbara Niedźwiedzka - Zwierzęta we współczesnej moralności katolickiej w Polsce

Grzegorz Francuz -
Elastyczność psychologiczna jako podstawa wrażliwości etycznej

Anna Kamińska-Malandain -
Etyczne aspekty religijności Korczaka w kontekście myśli Lévinasa i Bubera

Józef Kożuchowski - Transhumanizm a szacunek dla ludzkiego ciała

Dariusz Adamczyk -
Sexual contacts: Disintegrating Influence on Personality of a Person with Disabilities. Ethical – Moral Assessment: Responsible Support

Danuta Kabat-Rudnicka - Podstawy etyczne w świecie postwestfalskim – nowy rodzaj wspólnoty politycznej
 
Zbigniew Orbik, Bogdan Pliszka - Kilka uwag o problematyce zmiany społecznej

Ewa Albińska -
Etyka społeczna i polityczna a kierunki rozwoju zrównoważonego

Marzena Kaleta -
Wyzwania etyczne w badaniu karier kryminalnych kobiet – perspektywa nauk społecznych
 
Agata Strządała - Etyka badań naukowych z udziałem zwierząt w kontekście zmian kulturowych
 
Natalia Wróblewska, Grażyna Markiewicz-Łoskot - Medyczne i psychologiczne aspekty okresu potransplantacyjnego serca

Tłumaczenia


Søren Kierkegaard -
Komunikacja pośrednia
Reginaldo Pizzorni - Relacje między sprawiedliwością a miłością
 
Wywiady

Członkowie Korczakowskiego Zespołu Badawczego
Krzysztof Polak i Patryk Nalepka pod kierownictwem dr Anny Kamińskiej-Malandain

„Percepcja myśli Janusza Korczaka na świecie”


PDF znajduje się w logo graficznym zamieszczonym poniżej:

Edukacja Etyczna 20/23