Recenzenci

Recenzenci artykułów, nadesłanych do numerów z lat 2017-2020:

prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, prof. dr hab. Anna Lemańska, dr hab. Mariusz Wojewoda, dr hab. Bogna Choińska, dr hab. Ewa Nowak, dr Konrad Szocik, dr hab. Maciej Woźniczka, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, dr hab. Maria Gołębiewska, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Joanna Hańderek, dr Anna Lada, dr Tomasz Cyrol, dr hab. Grzegorz Francuz, dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. dr hab. Jacek Filek, dr hab. Tomasz Czakon, dr hab. Leszek Pyra, dr hab. Danuta ŚlęczekCzakon, dr Dorota Maj, dr hab. Maria Kostyszak, prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. Arkadiusz Żychliński, dr Paul Neiman, dr Maciej Sosnowski, dr Radosław Strzelecki, dr hab. Wojciech Torzewski, dr Patryk Szaj, dr hab. Barbara Grabowska, dr hab. Hanna Mamzer,  dr hab. Karol Chrobak, prof. dr hab. Marta Kudelska, dr hab. Paweł Sajdek, dr Ewa Chudoba, dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. dr hab. Aldona Pobojewska, prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, dr hab. Piotr Balcerowicz, dr hab. Jacek Jaśtal, prof. dr hab. Paweł Łuków, dr hab. Mirosław Górecki, dr hab. Stanisław Łojek, dr Grace Whistler, prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, prof. George Heffernan, prof. dr hab. Wojciech Załuski, prof. dr hab. Jan Woleński, prof. Kimberly Baltzer-Jaray, dr hab. Rafał Wonicki, dr hab. Joanna Mysona Byrska, dr hab. Piotr Augustyniak, dr hab. Adam Sawicki, dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka, dr Magdalena Baran, dr Łukasz Białkowski, dr Elżbieta Kościńska, dr Ewa Chudoba, Katheleen Ratajczak, dr Justyna Czekajewska, prof. dr hab. Janusz Majcherek, dr Ewa Miszczak.

Recenzenci artykułów, nadesłanych do roczników z lat 2011-2016:

Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bogna Choińska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Krystyna Gąsiorek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maria Gołębiewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Krzysztof Hajder (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński)
Bernadetta Janusz (Uniwersytet Jagielloński)
Leszek Koczanowicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)
Elżbieta Kościńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski)
Janusz A. Majcherek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ewa Miszczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Aldona Molesztak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ewa Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki)
Tomasz Sahaj (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Antonina Sebesta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)
Szymon Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Zbigniew Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)
Małgorzata Zawiła (Uniwersytet Jagielloński)
Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński)
Patrycja Zurzycka (Uniwersytet Jagielloński)
Arkadiusz Żychliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)