Informacje dla recenzentów

Osoby zainteresowane recenzowaniem tekstów dla naszego czasopisma uprzejmie prosimy o rejestrację w bazie użytkowników. Więcej informacji o zasadach recenzowania można znaleźć w zakładce Proces i kryteria recenzji.