Prawa autorskie

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji proszeni są o przesłanie na adres redakcji podpisanej umowy wydawniczej, regulującej kwestie praw autorskich oraz ich przeniesienia na wydawcę czasopisma.

W przypadku współpracy lub zaangażowania osób trzecich (oraz instytucji finansujących badania) w powstanie i treść artykułu, autorzy zobowiązani są podać stosowne informacje do wiadomości redakcji.

W przypadku współautorstwa należy również określić procentowo wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu. Każdy współautor zobowiązany jest do nadesłania podpisanej umowy wydawniczej.

Czasopismo „Edukacja Etyczna” zapewnia wolny, bezpłatny dostęp do wszystkich publikowanych w nim treści zgodnie z zasadą, iż umożliwienie prowadzenia badań w sposób nieograniczony wpływa korzystnie na powszechną wymianę wiedzy. Działalność wydawnicza „Edukacji Etycznej” opiera się na polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych w zakresie Prawa Autorskiego. Cała zawartość czasopisma jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska, CC BY-NC-ND 3.0 PL).