Statystyki

Statystyki recenzyjne

Dla rocznika za rok 2021 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) nadesłanych tekstów (w toku).

Dla rocznika za rok 2020 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 25% nadesłanych tekstów.

Dla rocznika za rok 2019 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 25% nadesłanych tekstów.

Dla rocznika za rok 2018 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 20% nadesłanych tekstów.

Dla numerów za rok 2017 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 38% nadesłanych tekstów.