O czasopiśmie

Czasopismo filozoficzne Edukacja Etyczna powstało przede wszystkim po to, aby umożliwić swobodną i rzeczową wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat tego, jakiej etyki potrzebujemy we współczesnym świecie.

Chcielibyśmy, aby na łamach naszego serwisu internetowego mógł wypowiedzieć się każdy, dla kogo problemy etyczne wydają się ważne i kto widzi potrzebę dyskusji na temat zagadnień takich jak: natura etyki, tożsamość moralna współczesnego człowieka,  etyka badań w naukach humanistycznych i szczegółowych, etyka medyczna, bioetyka, etyka jako przedmiot, którego naucza się na uniwersytetach i w szkołach, etyka w życiu codziennym [chcielibyśmy podjąć takie problemy jak: rasizm, szowinizm, dyskryminacja, ksenofobia, tolerancja itp.], teorie wartości w Polsce, Europie i na świecie.

Chcielibyśmy, aby nasze pismo – również z pomocą naszych Czytelników – przyczyniało się do polepszenia jakości kształcenia w zakresie etyki.

Od 6 – 12 numeru czasopismo było współwydawane przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Począwszy od numeru 13 (2017) czasopismo wydawane było przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Od roku 2022 czasopismo zostało afiliowane przy nowopowstałym Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Za skład i korektę czasopisma odpowiada Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Treści zawarte w „Edukacji Etycznej”  publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.edukacjaetyczna.pl, która stanowi referencyjną wersję czasopisma.

W latach 2011-2017 pismo było półrocznikiem. Począwszy od roku 2018 czasopismo wydawane jest jako rocznik.

 

Historia czasopisma

Czasopismo powstało w 2011 roku przy Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum a jego założycielką i redaktorem naczelnym w latach 2011-2017 była Marta Szabat.

W skład pierwszej redakcji wchodzili: Katarzyna Kuczyńska zajmująca się w piśmie działem dydaktyki filozofii, Zbigniew Burdelak jako redaktor merytoryczny w zakresie filozofii polityki, Jan Piasecki – redaktor merytoryczny w zakresie bioetyki, Olga Taranek-Wolańska – redaktor działu Recenzje i omówienia książek [współpraca w latach 2011-2012] oraz Katarzyna Pelczarska zajmująca się korektą polonistyczną w latach 2011-2014. Stronę wykonał Krzysztof Gumulak.

Następnie do redakcji dołączyli: Monika Bakalarz jako sekretarz redakcji [2014-2016] oraz Adrian Biela jako redaktor działu Recenzje i omówienia książek. W latach 2011-2016 ukazało się