Przyjęcia

ARTYKUŁY NAUKOWE

W pierwszeństwie nasze czasopismo przyjmuje artykuły zgodne z wytycznymi.
Numer zawiera pomiędzy 12-20 artykułów, które są podwójnie anonimowo recenzowane. 

 

RECENZJE

„Edukacja Etyczna” przyjmuje także recenzje książek. Publikujemy zarówno noty recenzyjne oraz artykuły recenzyjne (obszerniejsze teksty zawierające krytyczną i autorską analizę pozycji książkowej).

Artykuły recenzyjne są poddawane anonimowej recenzji, podobnie jak artykuły naukowe.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ


Zapraszamy także do nadsyłania propozycji scenariuszy lekcyjnych. „Edukacja Etyczna” publikuje przede wszystkim scenariusze, które mogą być wykorzystywane w dydaktyce etyki na poziomie szkół podstawowych oraz średnich.