Zespół redakcyjny

Redakcja czasopisma Edukacja Etyczna

dr hab. Dorota Probucka prof. UP
Redaktor naczelna czasopisma „Edukacja Etyczna”
e-mail: dorotaprobucka@op.pl

Dr hab. Prof. UKEN w Krakowie. Kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji. Autorka książek: „Utylitaryzm” Wyd. Dante 2013 ( II wyd.), „Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki” Wyd. Dante 2013 ( II wyd.), „Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt” Wyd. Universitas 2014, „Prawa zwierząt” wyd. Universitas 2015 ( II wyd.). Redaktor naukowy prac zbiorowych: „Dylematy filozofii”, wyd. Aureus 1999, „Etyka i polityka” wyd. UP 2005, „Etyka wobec sytuacji granicznych”, wyd. Impuls 2007, „Czy sprawiedliwość jest możliwa?” wyd. Impuls 2008, „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, Instytut Wydawniczy „Maximum”2009, „Dobro wspólne” wyd. UP 2010, „Etyka i sens życia” wyd. UP 2011, „Etyka i zło” wyd. UP 2013, „Etyka i dobro” wyd. UP 2015. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikowała w „Principiach”, „Prakseologii, „Studia Philosophiae Christianae”, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, „Ethics and Bioethics”, „Person and Challenges”, „Krytyka pedagogiczna”, „Edukacja pedagogiczna”, „Zoophilologica”.

Pomysłodawczyni i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Etycznego, w którym od dwóch kadencji pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego. Pomysłodawczyni i organizatorka Forów Etycznych ( 7 ogólnopolskich, 3 międzynarodowych), organizowanych w Krakowie od 2005 roku. Autorka programu i merytoryczny opiekun dwóch kierunków studiów I i II stopnia: „Etyka – mediacje i negocjacje” oraz „Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi”.

mgr Marcin Łubiński
Sekretarz redakcji czasopisma
Redaktor działu recenzji
e-mail: edukacjaetyczna@uken.krakow.pl

Absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, oraz Etyki: Mediacje i Negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN.
Specjalizuje się w etyce środowiskowej oraz negocjacjach międzykulturowych.
Opiekun naukowy Koła Mediacji i Negocjacji przy Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UKEN. Koordynator ds. kierunku Human Resources w Mediach i Organizacjach Międzynarodowych

 

dr Dariusz Dąbek
Redaktor merytoryczny

Trener mediacji i negocjacji w Katedrze Etyki Szczegółowej Teorii Mediacji i Negocjacji UKEN. Filozof, logik, wieloletni działacz na rzecz Praw Człowieka „Human Rights”. W kręgu jego szczególnych zainteresowań poza możliwością istnienia a konsekwencjami sztucznej inteligencji są zagadnienia etyki w zakresie ekologii, ochrony zdrowia oraz praw zwierząt.

dr Anna Szklarska
Redaktor merytoryczny i statystyczny

Doktor filozofii, obecnie adiunkt w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz doktorantka w Katedrze Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą etyki, historii filozofii, filozofii społecznej i politycznej, antropologii filozoficznej, filozofii kultury, a także bioetyki. Od kilku lat uczy etyki i filozofii w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie.

dr Marta Szabat
Redaktor merytoryczny

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM, zajmuje się filozofią umierania i śmierci, współczesną filozofią francuską, bioetyką. Ukończyła filozofię, filologię polską, podyplomowe studia z prawa medycznego i bioetyki oraz studia z wiedzy o kulturze. Doktoryzowała się w 2008 roku na podstawie pracy dotyczącej filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego.

Stypendystka rządu francuskiego [2012, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; séjour de recherche] oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [2015, program SKILLS – Coaching]. Założycielka i redaktor naczelna internetowego czasopisma filozoficznego Edukacja Etyczna w latach 2011-2017, aktualnie pozostaje członkiem redakcji pisma.

 

Gabriela Bylica
Redaktor działu recenzji

Studentka kierunku Etyka - Mediacje i Negocjacje w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.